הרשמה / אזרחים ותיקים

ההרשמה לשנת תשע"ט נסגרה.

ההרשמה לשנת הפעילות הבאה תפתח בחודש יוני 2019.